dot_animation
23.6.2024
12:46

Udviklingsprojekter
inden for solceller

En række eksempler på projekter, som Gaia Solar A/S deltager i

I Gaia Solar Innovation, nyetableret innovationsafdeling hos solcelleproducenten Gaia Solar A/S, arbejder man både med egenfinansierede projekter og eksternt støttede projekter. Design Line, et kvadratisk glas-glas solcellemodul, hører til i den første kategori. Det samme gør en trekantet version, som virksomheden netop har udviklet, og som man forventer at lancere i starten af 2013.

Herunder følger eksempler på eksternt støttede udviklingsprojekter, som Gaia Solar deltager i.

Intelligent styring af solpaneler

Et toårigt EUDP-projekt påbegyndt den 1. januar 2012 og afsluttes med udgangen af 2013. Det samlede budget er på 9,4 mio. kroner, hvoraf fem mio. er tilskud fra Energistyrelsen.

Gaia Solar A/S er den centrale aktør i udviklingen af en intelligent system- og samleboks til solcellemoduler. Udover at give øget systemydelse på op til 20 % ved at omgå ineffektive paneler tilbyder den samtidig brandsikring og tyverisikring. Sammen med Gaia Solar A/S deltager desuden DBI, Aalborg Universitet, 1stMile, John Børsting ApS og Speed Tech.

Industrialisering af plastsolceller

Et toårigt EUDP-projekt påbegyndt den 1. januar 2011 og afsluttes med udgangen af 2012. Det samlede budget er på 15 mio. kroner, hvoraf 10 mio. er tilskud fra Energistyrelsen.

Gaia Solar A/S er partner i forskningsprojektet med ansvar for at undersøge og analysere markedsmuligheder og forretningspotentiale af plastsolcellerne ved storskala produktion samt bidrage med praktisk erfaring omkring håndtering, installation, drift og vedligeholdelsesmæssige aspekter. Risø DTU er den centrale aktør med ansvar for projektet. Derudover deltager virksomheden Mekoprint.

Smart City Kalundborg

Et treårigt EUDP-projekt påbegyndt september 2012 og afsluttes med udgangen af 2015. Det samlede budget er 100 mio. kroner, hvoraf 50 mio. er støtte fra Energistyrelsen.

Gaia Solar A/S er en af mange teknologileverandører, der deltager som partnere i dette store Smart Grid projekt. Projektet har til formål at udvikle og teste en markedsbaseret intelligent Smart City energi-distributionsplatform med Kalundborg som fuldskala demo. Energiforsyning, som reagerer på nettets behov, afstemmes med intelligent distribution og slutbrugeradfærd og optimerer brug af vedvarende og distribueret energi – herunder energi fra solcelleanlæg. Udover Gaia Solar deltager desuden Spirae, Kalundborg Kommune, Dansk Energi, Seas NVE, Dong Energy, Schneider Electric, ABB, Gridmanager, Cleancharge Solutions, Clever og Danfoss Solar Inverters.

Bæredygtig væksthusproduktion

Et toårigt Fornyelsesfond-projekt påbegyndt den 1. november 2012 og afsluttes med udgangen af 2014. Det samlede budget er på otte mio. kroner, hvoraf fire mio. er tilskud fra Fornyelsesfonden.

Projektet har til formål at udvikle et koncept for en bæredygtig og innovativ forretningsmodel for fire danske gartnerier, hvoraf en central del er udvikling af systemløsninger til det danske og internationale marked. Gaia Solar bidrager med viden om integration af vedvarende energi – solceller i eller i tilknytning til væksthuskonstruktionen og udvikling af systemløsninger. Det sker sammen med de øvrige partnere, som er AgroTech, Deloitte, KU Science, Dansk Gartneri, Fiona Lightning, Senmatic, Viemose-Driboga, Rosborg, JH Planter, Graff og Søgaard Nielsen Aps.

Fremtidens solcellesystem

Et projektsamarbejde med Holscher Design støttet af Designpuljen fra Dansk Designcenter med 40.000 kr. Projektet er påbegyndt i september 2012 og forventes færdigt i starten af 2013.

Projektet har til formål at udvikle et designkoncept for Gaia Solars fremtidige produktserie af solcellepaneler til integration i og montering på og i forbindelse med bygninger. Designkonceptet skal appellere til den designbevidste forbruger og være et bevidst synligt element i bygningens udtryk fremfor standard solcellesystemer, som i størst mulig grad søges indpasset i eller på eksisterende bygningers tag og facade. Designkonceptet skal indeholde skitser og beskrivelse af en samlet systemløsning (produktserie), bestående af forskellige solcellemoduler, der kan sættes sammen.

Det centrale element i designkonceptet er et enkelt og innovativt montage- og byggesystem, der udover anvendelse til tag- og facadeplacering, og tag- og facadeintegration, også kan anvendes til løsninger, der rækker udover bygningens areal, som f.eks. solafskærmning eller udestuer bestående af solcellepaneler.

November 2012 

  Fremstilling af plast-solceller på Risø DTU.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: