dot_animation
23.6.2024
14:5

Giver danskerne indblik
i deres energiforbrug

Med et nyt forskningsprojekt vil studerende og forskere fra AU Herning gøre op med forsyningsselskabernes monopol og opdrage danskerne til at sætte energiforbruget ned

Med intelligente elmålere og fokus på energiforbrug vil nogle måske mene, at Danmark er nået langt i indsatsen for at gøre danskerne bevidste om deres energiforbrug. Ikke desto mindre er det fortsat forsyningsselskaberne, der ubestridt ejer dataene og dermed bestemmer, hvor detaljeret forbrugerne skal kunne analysere deres forbrug.

Det vil studerende og forskere på elektronikingeniør-uddannelsen på AU Herning, der er en del af Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences, nu lave om på, så danskerne i større grad kan blive bevidste om, hvordan de kan reducere deres forbrug af el, vand og varme.  

- Vi vil vende om på, hvordan vi i dag betragter forbrugsdata ved at give forbrugerne ejerskab over dataene. Det er håbet, at vi gennem en nytænkt kobling og præsentation af forsyningsdata kan øge borgerenes forståelse for deres forbrug af el, vand og varme, og derved kan opdrage forbrugerne til at blive opmærksomme på overforbrug og skære ned, fortæller Klaus Kolle, der er lektor på AU Herning.

Trafiksignal skal afsløre forbrug

De studerende på AU Herning er netop nu i gang med at udvikle forskellige dataopsamlingsanordninger, som kan registrere danske husstandes forbrug af vand, el og fjernvarme.

- Simplificeret set kunne man forestille sig, at vi udviklede et slags trafiksignal, som lyser rødt, gult eller grønt alt efter, hvor højt for eksempel energiforbruget er i hjemmet. Derved er det let for forbrugerne at blive opmærksomme på overforbrug, forklarer Klaus Kolle.

Når først målingsapparaterne efter planen er designet færdige af de studerende, er det planen, at forskerne overtager og begynder en dataindsamling.

Almindelige danskere med i projektet

Projektet bliver til i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Forsyning A/S, som i samarbejde med andre lokale forsyningsselskaber vil stille en mindre vestjysk landsby til rådighed for forskningsprojektet. Derved bliver forskningsresultaterne baseret på helt almindelige borgeres forbrug.

- Det er unikt for et forskningsprojekt af denne slags at få adgang til almindelige hjem. Det er ikke ret tit, det sker. Normalt ville man lave eksperiment-opstillinger, så det er en fantastisk mulighed, siger Klaus Kolle.

På sigt er det håbet, at projektet skal gøres landsdækkende, således at alle danskere vil opleve at have ejerskab og kontrol over deres forbrug af el, vand og varme, hvilket Klaus Kolle ser som et realistisk scenarie.   

- Jeg oplever, at der helt sikkert er en interesse for det, så jeg kunne godt forestille mig, at det kunne ende op med en forretningsmodel med et firma, som formidler disse private data og tilbyder applikationer til smartphones, uddyber han. 

Del af EcoSense project

Projektet er desuden en del af det tværfaglige, internationale EcoSense project, som bl.a. benytter smartphones som miljøsensorer til at lave anonymiserede målinger af folks bevægelses- og adfærdsmønstre i byer, i offentlige institutioner og i virksomheder.

November 2012

  Klaus Kolle - lektor på AU Herning.

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: