dot_animation
23.6.2024
12:21

En femtedel af brutto- nationalproduktet

USA står over for en kæmpe udfordring med en aldrende befolkning og ser IT-løsninger som en vej til at optimere sundhedssektoren

SundhedsIT-løsninger spiller en vigtig rolle i at reducere omkostningerne i en moderne sundhedssektor. I USA anslås udgifterne til sundhedssektoren at komme til at lægge beslag på en femtedel af landets bruttonationalprodukt i 2017. Knap dobbelt så meget som i Danmark. Ifølge Camilla Rygaard-Hjalsted, leder af Innovation Centre Denmark i Silicon Valley, er det behovet for at reducere sundhedsomkostningerne, der står bag den øgede interesse for sundhedsIT hos amerikanske investorer.

- IT-løsninger, der for eksempel streamliner hospitalslogistik, digitaliserer patientjournaler og gør hjemmebehandling af patienter mulig, er med til at optimere en sektor, der står overfor en kæmpe udfordring med en aldrende amerikansk befolkning. Samtidig går den amerikanske regering ind og støtter sådanne tiltag i milliardklassen, siger hun og understreger, at det er områder, hvor både Danmark og Californien er frontrunners.

- Det tætte digitale samarbejde vi har i Danmark mellem alle dele af sundhedssektoren, der hurtigt giver adgang til oplysninger, er for eksempel et af de områder, der høster stor anerkendelse i USA. Vi har derfor nu en unik chance for at profilere dansk knowhow. Både i form af investeringer, partnerskaber, forskningsalliancer – og selvfølgelig nye eksportpotentialer for danske virksomheder, forklarer Camilla Rygaard-Hjalsted.

Den afgørende faktor

Administrerende direktør Johnny Killerup Pedersen, Team Online, var med i 2010, da Innovation Centre Denmark, Silicon Valley, første gang sendte en dansk sundhedsinnovationsdelegation over Atlanten. Hans firma leverer softwareløsninger til handicapsektoren, og deltagelsen i ”Health Care Van 1.0” blev starten på virksomhedens tilstedeværelse på det amerikanske marked.

- Før vi deltog i sundhedskaravanen, havde vi allerede foretaget indgående markedsanalyser. Men deltagelsen i ”Health Care Van 1.0” var den afgørende faktor bag vores beslutning om at gå ind på det amerikanske marked. Her så vi for alvor, hvad der sker, når virksomheder, universiteter og offentlige institutioner udveksler viden indenfor sundhedsIT, siger han og forklarer, at Team Online netop er baseret på denne type vidensdeling.

- Da vi oplevede, hvor langt fremme USA er på det område, vidste vi, at vores firma havde en eksistensberettigelse her. Det var endda et virksomhedsbesøg booket af Innovation Centre Denmark som et led i karavanen, der gav os vores første kunde i Californien, tilføjer Johnny Killerup Pedersen.

Ny viden på tværs af Atlanten

Som en udløber af ”Health Care Van 1.0” blev Translantic Telehealth Research Network (TTRN) mellem Citris, UC Berkeley, verdens største telemedicinske forskningsprogram,  Cleveland Clinic, USA’s førende hjertecenter, og Aalborg Universitet etableret. Parterne har indgået en formel samarbejdsaftale om udveksling af kandidat-/Ph.d.-studerende og seniorforskere og konkret forskningssamarbejde.

- Det handler om at skabe ny viden indenfor telehealth på tværs af Atlanten, således at vi kan få flere patienter med i studier, have international forskningshøjde og dermed skabe resultater i verdensklasse, siger lektor, Ph.d., Cand. scient.adm Birthe Dinesen fra telehomecare forskningsgruppen på Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet.

Aalborg Universitet har adjungeret Nancy Albert fra Cleveland Clinic som professor i fem år. Professor Greg Niemeyer fra Social App Lab, UC Berkeley, har været i Danmark i fem dage, hvor han har holdt gæsteforelæsning og faciliteret en workshop mellem forskere,  Oscar Film, KMD, IBM, SOS International, Tunstall Healthcare og sundhedsprofessionelle med det formål at udvikle sociale medier til  hjertepatienter under rehabilitering. 

- Det er et eksempel på, hvordan vi på Aalborg Universitet har mulighed for at koble forskning og innovation indenfor telehealth. Et område, der både rummer plads til forskning og nye innovative produkter, som danske virksomheder kan afsætte på nationale og internationale markeder, siger Birthe Dinesen.

November 2012

 

Støt MagasinetInnovation.dk med en donation - klik her.

Læs også: